Poprzedni numer - Dzieje Miasta

Przejdź do treści

Menu główne:

Poprzedni numer

Październikowy numer Dziejów Miasta 11.11.2019
Co warto przeczytać:


Sensacyjne odkrycie  w Książu  
Podczas prac pielęgnacyjnych bluszczu porastającego północno-wschodnią elewację Zamku Książ w Wałbrzychu, odsłonięte zostały, niewidoczne przez dziesiątki lat kartusze herbowe byłych właścicieli rezydencji z książęcej rodziny Hochbergów. Jest wśród nich herb małżeński księcia Jana Henryka XV i jego angielskiej żony, słynnej księżnej Daisy. Bogato zdobionych emblematów rodowych jest jednak w Książu, i w innych dzielnicach Wałbrzycha - o wiele więcej.  
Odkryte podczas jesiennych prac pielęgnacyjnych kartusze herbowe pochodzą z różnych epok. Starszy z nich znajduje się nad bocznym wejściem do zamku od strony północnej i pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Wykonany z piaskowca kartusz herbowy hrabiów von Hochberg i baronów na Książu upamiętniał hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga (1682-1742), ówczesnego właściciela Książa, ale także prywatnych wówczas miast: Wałbrzych, Świebodzice, Boguszów i Mieroszów. Ten oświecony władca naszych ziem zlecił  wielką przebudowę zamku i nadał mu istniejący do dziś w znacznej części „kostium” barokowy. Najbardziej paradnym pomieszczeniem Książa z tamtych czasów jest do dziś nazwana od jego imienia, dwukondygnacyjna Sala Maksymiliana.

Paul Hoffmann – proboszcz parafii świętego Mikołaja (1900 - 1938)
Paul Hoffmann – proboszcz parafii świętego Mikołaja w Świebodzicach spędził w naszym mieście prawie 38 lat swego życia. Urodził się 13 grudnia w 1864 roku. W wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie, 23 czerwca 1888 roku. Wcześniej pełnił obowiązki proboszcza w Starym Zdroju. W maju 1900 roku kardynał przedstawił go księciu von Pless (Hansowi Heinrichowi XI?) - protektorowi kościoła - jako przyszłego proboszcza w Świebodzicach; został ustanowiony na tym stanowisku 30 czerwca 1900. Niecały miesiąc przed jego przyjazdem do naszego miasta, 27 sierpnia, nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Katolickiego Stowarzyszenia (w budynku tym ma swoją siedzibę Miejski Dom Kultury).

Budynek przy ulicy Rynek nr 5
W 1775 roku, po pożarze, wzniesiono tu zapewne dwa samodzielne domy, osadzone na XVII wiecznych piwnicach. W ostatniej ćwierci XIX wieku nastąpiła gruntowna przebudowa, podwyższenie, połączenie, parter przekodowano w latach 60. XX wieku. W 1777 roku, a więc po pożarze miasta w 1774 roku, wspomina się, że wzniesiono boczny budynek gospody pod nazwą „Schwarzen Adler” – „Czarny Orzeł”, a także w 1836 zostaje wspomniana gospoda o tej nazwie. O usytuowaniu tejże gospody dowiadujemy się z wykazu ulic opublikowanego w 1852 roku, w którym określa się przebieg obecnej ulicy Mikołaja Kopernika zwanej wówczas „Nicolaistrasse. Zaczyna się ona na rogu Rynku, gdzie znajduje się gospoda „Schwarzen Adler” i mijając kościół dochodzi do Nowego Rynku – Neumarkt (obecnie plac Jana Pawła II).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego