Poprzedni numer - Dzieje Miasta

Przejdź do treści

Menu główne:

Poprzedni numer

Styczniowy numer Dziejów Miasta 29.01.2020

Co warto przeczytać:


Wampir Hochbergów, czyli prawdziwa historia upiora z Rybnicy Leśnej
Dokumenty, opisujące sprawę wampira z Rybnicy Leśnej, przez ponad dwieście lat spoczywały w archiwum Hochbergów w Zamku Książ. Według zachowanego świadectwa, właściciel zamku, jak i okolicznych miast i wsi, hrabia Konrad Ernest Maksymilian von Hochberg, w 1709 roku  osobiście nadzorował przekłuwanie piersi upiora osikowym kołkiem.
Liczące kilkadziesiąt metrów półek z aktami, pamiętającymi jeszcze czasy późnego średniowiecza, książąńskie archiwum Hochbergów po zakończeniu II wojny światowej trafiło do Wrocławia. Dziś stanowi własność  Archiwum Państwowego przy ul. Pomorskiej. Wśród setek tysięcy dokumentów, dotyczących panowania rodu Hochbergów, w najpiękniejszym dolnośląskich zamku (lata 1509-1943) wiele dotyczy także czterech prywatnych miast (Wałbrzych, Boguszów, Świebodzice, Mieroszów, Szczawno-Zdrój) oraz 35 wsi, których byli właścicielami.

Spektakle Mechanicznego Teatru Lalek Carla Eberlego z Berlina w 1830 roku
Jako mieszkańcy miasta, żyjący w XXI wieku, możemy zastanawiać się, jak wyglądało życie kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku?
Odpowiedź wcale nie jest prosta; niewielka ilość materiałów źródłowych, często rozproszonych, utrudniony dostęp – sprawia, że można zaledwie podjąć próbę przedstawienia ówczesnej oferty teatralnej czy muzycznej.
Wprawdzie organizowano święta muzyczne, festiwale, odbywające się w salach widowiskowych zajazdów lub w plenerze – w ogrodach, które funkcjonowały przy nich.
Prężnie działające stowarzyszenia, aktywnie włączały się w nurt wydarzeń, organizowały występy teatralne i koncerty, z okazji jubileuszy istnienia ich i rocznic.
Przyjeżdżały również profesjonalne teatry objazdowe.

Gruβ aus Kiautschou!
Czyli o wojennych losach 3 niemieckich żołnierzy piechoty morskiej rodem z Pełcznicy
Obywatel Niemiec, Hans-Joachim Schmidt, pochodzący z miejscowości Heusweiler-Kutzhof, w 2002 r. rozpoczął z własnej inicjatywy niezwykle interesujący projekt indeksowania informacji o liczącej przeszło 4517 grupie żołnierzy garnizonu w Kiautschou (obecnie Quingdao), ówczesnej niemieckiej enklawy na terenie Chin, którzy w początkach listopada 1914 r. dostali się do japońskiej niewoli. Lista nazwisk, co niezwykle interesujące z perspektywy dziejów miasta i najbliższych okolic, zawiera również dane dotyczące 3 żołnierzy niemieckich pochodzących z Pełcznicy (niem. Polsnitz), którzy przebywali w japońskiej niewoli aż 5 lat, tj. od listopada 1914 r. do grudnia 1919 r. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego