Dzieje Miasta

Przejdź do treści

Menu główne:

Kwietniowy numer Dziejów Miasta 13.05.2020

Co warto przeczytać:


Porażający luksus Zamku Książ – wspomnienie z wizyty u księcia von Pless.
Helen d’Abernon – żona brytyjskiego ambasadora w Berlinie pozostawiła świadectwo swojej wizyty w Zamku Książ w Wałbrzychu w 1923 roku. Pięć lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej małżonkę dyplomaty uderzył porażający luksus jaki zastała w dolnośląskiej rezydencji książąt von Pless.Po raz pierwszy prezentujemy polskim czytelnikom tę relację z wizyty w Książu i Palmiarni za książęcych czasów.

Landeshuterstrasse, Bahnhofstrasse i Marienstrasse jako wyznaczniki znaczących etapów w życiu Gustava Rennera cz. 1
Tytułowe nazwy ulic to trzy etapy lokalnego życia zapomnianego twórcy, któremu historia literatury poświęca raczej niewiele miejsca i uwagi - Gustava Rennera.
Luki w jego biografii wypełnia szkic Giseli Zimmer „Gustav Renner (1866- 1945) poeta z Freiburga”, znajdujący się w zbiorach naszego współpracownika, Marka Mikołajczaka.

Pamiątkowy medal za wojnę prusko-francuską (1870-1871) ze Świebodzic
Przeglądając oficjalne portale internetowe poświęcone aukcjom poniemieckich artefaktów, szczególnie pod kątem falerystyki można natrafić na nieco zapomniane odznaczenia, ordery, czy pamiątkowe medale.
Światło dzienne po latach odzyskują liczne zachowane jeszcze w ten sposób w prywatnych zbiorach relikty sztuki medalierskiej. Otóż na przełomie 2019 i 2020 r. na jednym z takich portali aukcyjnych wystawiono na licytację pewien pamiątkowy medal.
Okazało się, iż jest to pamiątkowy medal kombatancki. Przyznawany za długoletnie członkostwo w o rgan izacji zrzeszającej wet eranó w (kombatantów) wojny prusko-francuskiej z lat 1870-1871. Odznaczenie niezwykle cenne, a to z uwagi na fakt, iż zostało wybite dla jednej z terenowych organizacji kombatanckich ze Świebodzic (niem. Freiburg in Schlesien).
stat4u
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego