Dzieje Miasta

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grudniowy numer Dziejów Miasta 07.01.2018
Co warto przeczytać:

Horst Rosemann – malarz z Freiburga

Horst Rosemann był synem Fritza Rosemanna i Marie z domu Schröter. Ojciec był kierownikiem filii Dolnośląskiego Banku Komunalnego w naszym mieście, która miała swoją siedzibę przy obecnej ulicy Stefana Żeromskiego 27. Małżonkowie mieszkali przy ulicy Kolejowej 19. Było to miejsce szczególne, bo ich sąsiadem był nauczyciel rysunków w Szkole Realnej – Paul Sohst, znany ze swych zdolności artystycznych (absolwent akademii), którym dawał wyraz przy różnych okazjach, wzbogacając wiele aspektów życia miasta i jego mieszkańców.
Niezawodny Adressbuch z 1932 roku wymienia
jeszcze trzy osoby o tym nazwisku: Arthura, związanego z wytwarzaniem artykułów telegraficznych, zamieszkałego przy ulicy Wałbrzyskiej 10, Ernsta – stolarza fabrycznego (obecna ul. Towarowa 1), Maxa – szlifierza szkła (obecne Aleje Lipowe 13. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że mogli być spokrewnieni z Fritzem.
Dom, w którym mieszkali Rosemannowie był
własnością Konrada Schillera, zajmującego się sprzedażą drewna. Kupiec ten miał jeszcze jeden, który otrzymał w spadku po ojcu Wilhelmie, przy ulicy Piaskowej 19. Dziś już go nie ma – został rozebrany, gdy w1967 roku teren ten przejęła rozbudowująca się Refa.Zespół dworców i urządzeń kolejowych

Wierny przedruk ze Studium Urbanistyczno-Historycznego miasta Świebodzice, Wrocław 1991

W 1843 roku ukończona została i otwarta pierwsza linia kolejowa z dworca Świebodzkiego we Wrocławiu do Świebodzic. Założył ją prywatny przedsiębiorca budowy kolei Kulmit, jako przedsiębiorstwo akcyjne. Pierwszy dworzec osobowy w Świebodzicach powstaje przy bocznej drodze odchodzącej od obecnej ulicy Strzegomskiej, w pobliżu licznych założeń fabrycznych ówczesnej firmy Kramstów. Wkrótce, niemalże naprzeciw dworca, powstaje park z pałacykiem fundacji Kramstów, który oddziela od terenów dworcowych aleja, wysadzana kasztanowcami, zapewne stara droga dojazdowa do dworca. Główna ulica prowadząca do dworca z miasta uzyskała wówczas nazwę „Bahnhofstrasse”, a od 1869 roku, po wzniesieniu nowego dworca zmieniono ją na „Alte Bahnhofstrasse, w odróżnieniu od nowo wytyczonej ulicy do nowego dworca, odchodzącej od ulicy Świdnickiej nazwanej „Neu Bahnhofstrasse”.
Tereny kolejowe, po wybudowaniu nowej
linii do Jeleniej Góry i wzniesieniu przy niej nowego dworca osobowego, objęły wielki obszar położony na północny wschód od miasta, gdzie zlokalizowano liczne urządzenia i magazyny dworca towarowego, szczególnie rozbudowanego ze względu na rozwój przemysłu lniarskiego w mieście. Tam też powstają lokomotywownie, warsztaty kolejowe oraz wieża ciśnień wody niezbędnej do zaopatrywania parowych lokomotyw.

 
stat4u
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego